Ochrana osobních údajů Download

Tyto webové stránky ("webové stránky") přísluší společnosti Denon, divizi D & M Europe BV. ("Denon"). Společnost Denon je operátorem dat ve smyslu nizozemského zákona na ochranu údajů. Společnost Denon chápe soukromí a bezpečnost jako zájmy jednotlivých osob přistupujících k internetu. I při pouhém prohlížení našich webových stránek vám chceme zaručit pohodlí našimi zásadami ochrany soukromí a s použitím bezpečnostních opatření, kterými chráníme vaše osobní informace. Osobní informace jsou údaje, které lze použít pro jednoznačnou identifikaci nebo kontaktování osoby.

Tímto prohlášením o ochraně soukromí ("dále jen") prohlášení 's vás informujeme o zásadách ochrany soukromých údajů společnosti Denon a bezpečnostních opatřeních týkajících se osobních informací shromažďovaných během vaší návštěvy našich webových stránek včetně služby stahování softwaru pro vaše zařízení Denon (dále "jen služba").

Pokud se naše prohlášení rozhodneme změnit, příslušné změny budou zveřejněny zde na webových stránkách. Proto se na ně pravidelně vracejte, abyste měli vždy k dispozici aktuální prohlášení.

Ochrana osobních údajů Otázky a odpovědi

Které osobní informace jsou shromažďovány?

Během používání našich webových stránek vás můžeme požádat my (nebo příslušná třetí strana, kterou jsme touto činností pověřili) o vyplnění osobních údajů, včetně vašeho jména a e-mailové adresy. Tyto informace vyžadujeme, pokud chcete využívat naše služby

​​​

Dále jako operátor můžeme zpracovávat údaje o vaší IP adrese, prohlížeči, poskytovateli internetového připojení, odkazující a výstupní stránky, operačním systému, datu / časovém razítku a počtu kliknutí. Akumulací těchto údajů měříme počet návštěv, průměrný čas strávený na těchto webových stránkách, prohlížené podstránky stránky, apod. Na základě těchto informací provádíme analýzu a měření využití našich webových stránek s cílem zlepšení jejich obsahu.

Můžeme také zaznamenávat vaše preference a návštěvy na těchto webových stránkách pomocí souborů cookies. Cookie je malý textový soubor uložený v počítači uživatele. Při nejbližší návštěvě těchto webových stránek váš počítač odešle informace uložené v tomto souboru zpět do našeho serveru. Změnou nastavení na vašem prohlížeči můžete odmítnout příjem všech, nebo jen některé soubory cookie, nebo být informováni o každém novém souboru cookie. Pokud je příjem souborů cookies vypnutý, pravděpodobně nebudete moci používat tyto webové stránky, služby nebo jejich část.

Kdo má přístup k těmto informacím?

Můžeme dát pokyny třetím stranám, aby úkony spojené se zpracováním vašich osobních údajů prováděny naším jménem. Vaše osobní údaje nesdělíme žádné třetí straně, pokud nejsme přesvědčeni, že takové sdělení je nezbytné pro následující účely: (a) vyhovění požadavkům; nebo (b) zajištění dodržování tohoto prohlášení a všeobecných podmínek použití těchto webových stránek

Jakým způsobem se informace o vás využívají?

Hlavním cílem společnosti Denon při shromažďování osobních informací je umožnit vám využití našich služeb, jakož i umožnit nám kontaktovat vás, za účelem potvrzení příjmu vaší objednávky ke stažení softwaru, nebo řešení jiného problému. Na vaši e-mailovou adresu budeme také posílat informace o produktech a službách ("e-mailové zprávy"). pokud jste nám k takové činnosti dali souhlas.

Společnost Denon může s využitím elektronických protokolů serveru provádět výzkumy demografického složení, zájmů, apod. našich uživatelů. Tuto činnost provádíme pro lepší pochopení a zvýšení kvality našich služeb vám uživatelům. Tento výzkum je vybudován a analyzován na základě úhrnných podkladů, aby byla vyloučena identifikace osobních informací vztahujících se k jednotlivým osobám.

Bezpečnostní opatření

Při žádném přenosu dat přes internet neexistuje 100% záruka bezpečnosti. Proto platí, že i když se snažíme chránit vaše osobní údaje, společnost Denon nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoliv informací, které nám předáváte nebo získáváte z našich webových stránek. Naše webové stránky proto používáte na vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše osobní informace, vyvíjíme maximální úsilí k zajištění jejich bezpečnosti v našich systémech, k ochraně před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním.

Prodáte osobní informace společnosti Denon, tyto informace mohou být elektronicky odeslány na servery v jiné zemi, než ve které byly původně zadány. Dále platí, že tyto informace mohou být využívány, ukládány a zpracovány v jiné zemi, než ve které byly původně zadány. Kdykoliv společnost Denon (nebo třetí strana, která byla námi k takové činnosti pověřena) zpracovává osobní údaje, podniká okamžitě kroky k zajištění toho, aby se s vašimi informacemi nakládáno bezpečně av souladu s příslušnými všeobecnými podmínkami as tímto prohlášením, a to bez ohledu na místo, kde toto zpracování probíhá.

Zrušení registrace a kontrola údajů

Chcete-li zkontrolovat, opravit nebo změnit jakékoliv vámi poskytnuté osobní informace, kontaktujte nás s použitím dále uvedené e-mailové adresy. Pokud již nechcete dostávat e-mailové zprávy, které vám byly dosud zasílány, můžete se odhlásit z jejich odběru zasláním žádosti o Zrušení registrace na zmíněnou e-mailovou adresu nebo s použitím odhlašovacího odkazu uvedeného v každé naší zprávě.

Otázky

Pro další informace, nebo stížnosti používejte níže uvedenou e-mailovou nebo obchodní adresu.

Obchodní adresa:
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
the Netherlands

Tel. +31 (0)40 2507 800
E-mail address:privacy@denon.eu

IČO: 17073774
DIČ: 8005.94.757B01